Monday, October 3, 2011

An toàn thực phẩm(2)

Theo tin Internet:Một trăm ba mươi sáu (136) món thực phẩm bị USFDA trả về Việt Nam trong ba tháng nay (tháng 02-2009, tháng 01-2009 và tháng 12-2008).
Đúng ra là 1360 món tất cả, nhưng tiếc rằng 1234 món thực phẩm nhập cảng từ Việt Nam thuộc nhóm “ăn vào có hại hoặc bịnh hậu” đã lọt lưới và đi vào bụng bà con mình hết rồi. Quí bạn nên lưu ý là tiệm food store Mỹ cũng bán nhiều rất nhiều thực phẩm nhập cảng từ Việt Nam. Tiệm đúng đắn (như Costco) thì ghi xuất xứ, có tiệm không gi chi cả, chỉ ghi packed từ đâu do ai mà thôi. Chữ packed có nghĩa là do công ty nào đó vô bao đóng hộp, nhưng sản phẩm chứa bên trong thì không ghi ai làm ra. Vì thấy các bạn chuyền nhau hoài hoài tin tức nữa chừng và quá cũ, nên tôi lấy nguyên danh sách nầy biếu các bạn đọc cho vui. Những chữ có dấu màu là do tôi dịch ra, có khi sai. Tài liệu chưa dịch vẫn còn link, các bạn muốn biết cứ click cái link là đọc được liền. (Nếu email nầy bị cắt khút chót vì quá dài, các bạn hãy đọc attachment).Mong sm nhn được phản hi (feedback) t Việt Nam.
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS for Vietnam (tháng 02-2009)

http://www.fda.gov/ora/oasis/2/ora_oasis_c_vn.html (click ngay hàng nầy để vào trang USFDA đọc nguyên văn)

Manufacturer FEI: 3006277249
Tên nhà sản xuất HOA PHAT SEAFOOD - AQUATIC PRODUCTS PROCESSING TRADING SERVI
Địa chỉ 1:: BINH TIEN II HAMLET, DUC HOA HA WARD, DU
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: TAN AN
Manufacturer Province/state: VN-41
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16MGD01
Mô tả sản phẩm:: FROG LEGS (đùi ếch)
Refusal date: 01-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: GL5-0859123-4/1/1/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490053245
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3006277249
Tên nhà sản xuất HOA PHAT SEAFOOD - AQUATIC PRODUCTS PROCESSING TRADING SERVI
Địa chỉ 1:: BINH TIEN II HAMLET, DUC HOA HA WARD, DU
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: TAN AN
Manufacturer Province/state: VN-41
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD99
Mô tả sản phẩm:: CLEANED CLIMBING PERCH (cá kèo làm sạch, nhưng nhiểm trùng kiết lị)
Refusal date: 01-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: GL5-0859123-4/8/1/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490053245
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3005463168
Tên nhà sản xuất Cong Ty Hai Minh
Địa chỉ 1:: Tan Dinh - CuChi District
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: HoChiMinh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 33CGT06
Mô tả sản phẩm:: TAMARIND CANDY (kẹo me)
Refusal date: 01-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 880-0072119-6/5/1/
Carrier: MAERSK SEALAND
Bill of Lading: MAEU85738678
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3006153134
Tên nhà sản xuất VI HAO CO.,LTD
Địa chỉ 1:: 22 PHUOC THAI HAMLET, THAIHOA WARD
Địa chỉ 2 : TAN UYEN DISTRICT,
Manufacturer's City: BINH DUONG PROVINCE
Manufacturer Province/state: VN-57
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 37JCE03
Mô tả sản phẩm:: CHILI SAUCE (tương ớt, ăn phở nhiều nhiều vào)
Refusal date: 01-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 880-0072121-2/1/1/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 010801972105
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3006153134
Tên nhà sản xuất VI HAO CO.,LTD
Địa chỉ 1:: 22 PHUOC THAI HAMLET, THAIHOA WARD
Địa chỉ 2 : TAN UYEN DISTRICT,
Manufacturer's City: BINH DUONG PROVINCE
Manufacturer Province/state: VN-57
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 37JCE03
Mô tả sản phẩm:: CHILI SAUCE (tương ớt, ăn phở nhiều nhiều vào)
Refusal date: 01-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 880-0072121-2/1/2/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 010801972105
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3006153134
Tên nhà sản xuất VI HAO CO.,LTD
Địa chỉ 1:: 22 PHUOC THAI HAMLET, THAIHOA WARD
Địa chỉ 2 : TAN UYEN DISTRICT,
Manufacturer's City: BINH DUONG PROVINCE
Manufacturer Province/state: VN-57
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 37JCE99
Mô tả sản phẩm:: CHILI GARLIC SAUCE (tương ớt có thêm tỏi, ăn phở nhiều nhiều vào)
Refusal date: 01-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 880-0072121-2/1/3/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 010801972105
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3006153134
Tên nhà sản xuất VI HAO CO.,LTD
Địa chỉ 1:: 22 PHUOC THAI HAMLET, THAIHOA WARD
Địa chỉ 2 : TAN UYEN DISTRICT,
Manufacturer's City: BINH DUONG PROVINCE
Manufacturer Province/state: VN-57
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 37JCE99
Mô tả sản phẩm:: TIA CHIEY SATE ( PEPPER SATE SAUCE ) (sa tế tiêu ớt chi đó)
Refusal date: 01-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 880-0072121-2/1/4/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 010801972105
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3006153134
Tên nhà sản xuất VI HAO CO.,LTD
Địa chỉ 1:: 22 PHUOC THAI HAMLET, THAIHOA WARD
Địa chỉ 2 : TAN UYEN DISTRICT,
Manufacturer's City: BINH DUONG PROVINCE
Manufacturer Province/state: VN-57
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 37JCE03
Mô tả sản phẩm:: CHILI SAUCE (tương ớt, ăn phở nhiều nhiều vào)
Refusal date: 01-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 880-0072122-0/1/1/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 010801972245
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3006153134
Tên nhà sản xuất VI HAO CO.,LTD
Địa chỉ 1:: 22 PHUOC THAI HAMLET, THAIHOA WARD
Địa chỉ 2 : TAN UYEN DISTRICT,
Manufacturer's City: BINH DUONG PROVINCE
Manufacturer Province/state: VN-57
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 37JCE99
Mô tả sản phẩm:: CHILI GARLIC SAUCE
Refusal date: 01-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 880-0072122-0/1/2/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 010801972245
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3006153134
Tên nhà sản xuất VI HAO CO.,LTD
Địa chỉ 1:: 22 PHUOC THAI HAMLET, THAIHOA WARD
Địa chỉ 2 : TAN UYEN DISTRICT,
Manufacturer's City: BINH DUONG PROVINCE
Manufacturer Province/state: VN-57
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 37JCE99
Mô tả sản phẩm:: TIA CHIEU SATE ( PEPPER SATE SAUCE )
Refusal date: 01-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 880-0072122-0/1/3/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 010801972245
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3006153134
Tên nhà sản xuất VI HAO CO.,LTD
Địa chỉ 1:: 22 PHUOC THAI HAMLET, THAIHOA WARD
Địa chỉ 2 : TAN UYEN DISTRICT,
Manufacturer's City: BINH DUONG PROVINCE
Manufacturer Province/state: VN-57
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 37JCE99
Mô tả sản phẩm:: SPIRACHA CHILI SAUCE
Refusal date: 01-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 880-0072122-0/1/4/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 010801972245
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3004608508
Tên nhà sản xuất Hung Loi Co., Ltd.
Địa chỉ 1:: H37 Road 1 Le Minh Xuan Industrial
Địa chỉ 2 : Zone
Manufacturer's City: Ho Chi Minh City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16ACE62
Mô tả sản phẩm:: PRESERVED GRINDED SNAKE-HEAD FISH IN BRINE (hình như là mấm cá lóc)
Refusal date: 02-FEB-2009
FDA_District: SWI-DO
Entry/doc/line/sfx: T81-5028666-4/4/1/
Carrier: MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING CO
Bill of Lading: VN983308
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3004608508
Tên nhà sản xuất Hung Loi Co., Ltd.
Địa chỉ 1:: H37 Road 1 Le Minh Xuan Industrial
Địa chỉ 2 : Zone
Manufacturer's City: Ho Chi Minh City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16ACE52
Mô tả sản phẩm:: PRESERVED WHOLE GOURAMY FISH IN BRINE
Refusal date: 02-FEB-2009
FDA_District: SWI-DO
Entry/doc/line/sfx: T81-5028666-4/5/1/
Carrier: MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING CO
Bill of Lading: VN983308
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3006277249
Tên nhà sản xuất HOA PHAT SEAFOOD - AQUATIC PRODUCTS PROCESSING TRADING SERVI
Địa chỉ 1:: BINH TIEN II HAMLET, DUC HOA HA WARD, DU
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: TAN AN
Manufacturer Province/state: VN-41
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGD01
Mô tả sản phẩm:: CRAB (cua)
Refusal date: 03-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: GL5-0859123-4/7/1/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490053245
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: BACTERIA

Manufacturer FEI: 3005172617
Tên nhà sản xuất Danang City Seaproducts Corp.
Địa chỉ 1:: Ai Hung, Nai Hien Dong Ward Sontra Dist
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Danang City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGT51
Mô tả sản phẩm:: FROZEN MAHI MAHI FILLETS (cá mahi mahi đông lạnh)
Refusal date: 04-FEB-2009
FDA_District: NWE-DO
Entry/doc/line/sfx: 316-1900563-5/1/1/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUE493045929
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY
LACKS FIRM

Manufacturer FEI: 3005963266
Tên nhà sản xuất Pioneer Polymers Co Ltd
Địa chỉ 1:: Road 7 Trang Bang Industrial Park
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: An Tinh Village
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 80L--ZB
Mô tả sản phẩm:: LATEX FINGER COTS
Refusal date: 05-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 112-4019471-5/1/1/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading:
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NOT LISTED
REGISTERED
NO 510(K)

Manufacturer FEI: 3006700082
Tên nhà sản xuất BLUE OCEAN CO., LTD
Địa chỉ 1:: QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONE
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: QUANG NGAI
Manufacturer Province/state: VN-29
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD51
Mô tả sản phẩm:: FROZEN MAHI PORTION SKINLESS (cá mahi đông lạnh)
Refusal date: 06-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 442-0197635-2/1/1/
Carrier: ORIENT OVERSEAS CONTAINER LIN
Bill of Lading: LU3039353260
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3004248155
Tên nhà sản xuất Cantho Agricultural & Animal Products (Imex) Co. (CATACO)
Địa chỉ 1:: 8 Ngo Huu Hanh St.
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Cantho
Manufacturer Province/state: Cantho
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16XFD21
Mô tả sản phẩm:: FROZEN WHITE TIGER SHRIMP 41/50 LB (tôm)(coi bộ tôm Việt Nam bị trả liên tiếp)
Refusal date: 10-FEB-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: E84-0058882-6/1/1/
Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP
Bill of Lading: APLU07427140
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES

Manufacturer FEI: 3004248155
Tên nhà sản xuất Cantho Agricultural & Animal Products (Imex) Co. (CATACO)
Địa chỉ 1:: 8 Ngo Huu Hanh St.
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Cantho
Manufacturer Province/state: Cantho
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16XFD21
Mô tả sản phẩm:: FROZEN WHITE TIGER SHRIMP 51/60 LB
Refusal date: 10-FEB-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: E84-0058882-6/1/2/
Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP
Bill of Lading: APLU07427140
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES
(giải thích chữ nầy: Charge: The article appears to contain a new animal drug (or
conversion product thereof) that is unsafe within the
meaning of section 512. Product contains)

Manufacturer FEI: 3004248155
Tên nhà sản xuất Cantho Agricultural & Animal Products (Imex) Co. (CATACO)
Địa chỉ 1:: 8 Ngo Huu Hanh St.
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Cantho
Manufacturer Province/state: Cantho
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16XFD21
Mô tả sản phẩm:: FROZEN WHITE TIGER SHRIMP 61/70LB
Refusal date: 10-FEB-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: E84-0058882-6/1/3/
Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP
Bill of Lading: APLU07427140
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES

Manufacturer FEI: 3004248155
Tên nhà sản xuất Cantho Agricultural & Animal Products (Imex) Co. (CATACO)
Địa chỉ 1:: 8 Ngo Huu Hanh St.
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Cantho
Manufacturer Province/state: Cantho
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16XFD21
Mô tả sản phẩm:: FROZEN WHITE TIGER SHRIMP 71/90LB
Refusal date: 10-FEB-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: E84-0058882-6/1/4/
Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP
Bill of Lading: APLU07427140
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES

Manufacturer FEI: 3004248155
Tên nhà sản xuất Cantho Agricultural & Animal Products (Imex) Co. (CATACO)
Địa chỉ 1:: 8 Ngo Huu Hanh St.
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Cantho
Manufacturer Province/state: Cantho
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16XFT21
Mô tả sản phẩm:: FROZEN BLACK TIGER SHRIMP 50/60LB
Refusal date: 10-FEB-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: E84-0058882-6/1/5/
Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP
Bill of Lading: APLU07427140
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES


Manufacturer FEI: 3004248155
Tên nhà sản xuất Cantho Agricultural & Animal Products (Imex) Co. (CATACO)
Địa chỉ 1:: 8 Ngo Huu Hanh St.
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Cantho
Manufacturer Province/state: Cantho
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16XFT21
Mô tả sản phẩm:: FROZEN BLACK TIGER SHRIMP 70/90LB (coi bộ tôm Việt Nam bị trả liên tiếp)
Refusal date: 10-FEB-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: E84-0058882-6/1/7/
Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP
Bill of Lading: APLU07427140
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES

Manufacturer FEI: 3004248155
Tên nhà sản xuất Cantho Agricultural & Animal Products (Imex) Co. (CATACO)
Địa chỉ 1:: 8 Ngo Huu Hanh St.
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Cantho
Manufacturer Province/state: Cantho
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16XFT21
Mô tả sản phẩm:: FROZEN BLACK TIGER SHRIMP 60/70LB
Refusal date: 10-FEB-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: E84-0058882-6/1/6/
Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP
Bill of Lading: APLU07427140
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES

Manufacturer FEI: 3004250920
Tên nhà sản xuất MINH PHU SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: Industrial Zone Ward 8
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Ca Mau
Manufacturer Province/state: VN-59
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16XGT21
Mô tả sản phẩm:: FRZ. RAW PEELED BLACK TIGER SHRIMP SIZE 16/20
Refusal date: 10-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 082-0307147-0/1/1/
Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP
Bill of Lading: APLU07427394
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 2000046512
Tên nhà sản xuất Vinh Hoan Co., LTD
Địa chỉ 1:: National Road 30
Địa chỉ 2 : Ward 11
Manufacturer's City: Cao Lanh Town
Manufacturer Province/state: VN-45
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGT82
Mô tả sản phẩm:: SWAI FILLET(PANGASIUS HYPOPHTHALMUS)2ND GRADE BELLY OFF 170-
Refusal date: 10-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 221-1905401-7/1/1/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490053791
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES

Manufacturer FEI: 2000046512
Tên nhà sản xuất Vinh Hoan Co., LTD
Địa chỉ 1:: National Road 30
Địa chỉ 2 : Ward 11
Manufacturer's City: Cao Lanh Town
Manufacturer Province/state: VN-45
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGT82
Mô tả sản phẩm:: SWAI FILLET(PANGASIUS HYPOPHTHALMUS)2ND GRADE BELLY OFF 220
Refusal date: 10-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 221-1905401-7/1/2/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490053791
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES

Manufacturer FEI: 2000046512
Tên nhà sản xuất Vinh Hoan Co., LTD
Địa chỉ 1:: National Road 30
Địa chỉ 2 : Ward 11
Manufacturer's City: Cao Lanh Town
Manufacturer Province/state: VN-45
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGT82
Mô tả sản phẩm:: SWAI FILLET(PANGASIUS HYPOPHTHALMUS)2ND GRADE BELLY OFF IQF
Refusal date: 10-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 221-1905401-7/1/3/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490053791
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES

Manufacturer FEI: 3007331384
Tên nhà sản xuất Vietnam Food Industries Joint Stock Company
Địa chỉ 1:: 913 Truong Chinh, Phuong Tay Thanh
Địa chỉ 2 : Q. Tan Phu TP. HCM
Manufacturer's City: Ho Chi Minh Sity
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16WHT20
Mô tả sản phẩm:: Phu' Gia Instant Bean Thread Crab Flavor
Refusal date: 10-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 224-4217588-5/8/2/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 235800276502
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NEEDS FCE
NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3006287643
Tên nhà sản xuất Saigon Aquatic products trading joint - stock company
Địa chỉ 1:: Lot 468 1a Street Tan Tao Industrial
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: binh tan
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD99
Mô tả sản phẩm:: HEADLESS YELLOW CATFISH (cá trê chăng?)
Refusal date: 11-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: GL5-0855388-7/8/1/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490052603
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA
(Giải thích chữ nầy: Charge: The article appears to contain Salmonella, a
poisonous and deleterious substance which may render it
injurious to health).

Manufacturer FEI: 2000032335
Tên nhà sản xuất KIEN LONG COMPANY
Địa chỉ 1:: 1081A Lam Quang Ky, Ward An Hoa
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Rach Gia
Manufacturer Province/state: VN-47
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD59
Mô tả sản phẩm:: FROZEN WHOLE YELLOW TAIL SCAD 150-UP
Refusal date: 11-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 555-0486802-1/1/11/
Carrier: NYK LINE (NIPPON YUSEN KAISHA
Bill of Lading: 236269691
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 2000032335
Tên nhà sản xuất KIEN LONG COMPANY
Địa chỉ 1:: 1081A Lam Quang Ky, Ward An Hoa
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Rach Gia
Manufacturer Province/state: VN-47
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD59
Mô tả sản phẩm:: FROZEN WHOLE YELLOW TAIL SCAD 200-300 (cá sòng?)
Refusal date: 11-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 555-0486802-1/1/12/
Carrier: NYK LINE (NIPPON YUSEN KAISHA
Bill of Lading: 236269691
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 2000032335
Tên nhà sản xuất KIEN LONG COMPANY
Địa chỉ 1:: 1081A Lam Quang Ky, Ward An Hoa
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Rach Gia
Manufacturer Province/state: VN-47
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD59
Mô tả sản phẩm:: FROZEN CLEANED YELLOW TAIL SCAD 300-UP
Refusal date: 11-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 555-0486802-1/1/13/
Carrier: NYK LINE (NIPPON YUSEN KAISHA
Bill of Lading: 236269691
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 2000046512
Tên nhà sản xuất Vinh Hoan Co., LTD
Địa chỉ 1:: National Road 30
Địa chỉ 2 : Ward 11
Manufacturer's City: Cao Lanh Town
Manufacturer Province/state: VN-45
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGT82
Mô tả sản phẩm:: SWAI FILLET(PANGASIUS HYPOPHTHALMUS)2ND GRADE BELLY OFF 170-
Refusal date: 12-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 221-1905816-6/1/1/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490053988
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES

Manufacturer FEI: 2000046512
Tên nhà sản xuất Vinh Hoan Co., LTD
Địa chỉ 1:: National Road 30
Địa chỉ 2 : Ward 11
Manufacturer's City: Cao Lanh Town
Manufacturer Province/state: VN-45
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGT82
Mô tả sản phẩm:: SWAI FILLET(PANGASIUS HYPOPHTHALMUS)2ND GRADE BELLY OFF 220
Refusal date: 12-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 221-1905816-6/1/2/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490053988
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES

Manufacturer FEI: 3006050890
Tên nhà sản xuất Trong Tin Co Ltd
Địa chỉ 1:: National Road No 91 Long Xuyen City
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Angiang
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 33EGT08
Mô tả sản phẩm:: LICORICE CANDY, 20 CTNS (kẹo cam thảo)
Refusal date: 18-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: W33-0990084-1/5/1/
Carrier: WAN HAI LINES LTD
Bill of Lading: LC0398041255
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3006050890
Tên nhà sản xuất Trong Tin Co Ltd
Địa chỉ 1:: National Road No 91 Long Xuyen City
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Angiang
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 21TGT02
Mô tả sản phẩm:: DRIED BANANA (PRESSED), 70 CTNS (chuối khô)
Refusal date: 18-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: W33-0990084-1/9/1/
Carrier: WAN HAI LINES LTD
Bill of Lading: LC0398041255
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3004284656
Tên nhà sản xuất MY THANH CO.,LTD.
Địa chỉ 1:: B1/16a 1 Highway, 2 Hamlets
Địa chỉ 2 : Tan Kien Village, Binh Chanh Dist
Manufacturer's City: Ho Chih Minh City
Manufacturer Province/state: Vn-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 03RHT25
Mô tả sản phẩm:: SLICE BANANA
Refusal date: 19-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 880-0072486-9/4/2/
Carrier: WAN HAI LINES LTD
Bill of Lading: LC0398047019
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3004310004
Tên nhà sản xuất Sonaco
Địa chỉ 1:: Lot D3/1, 1B Street, Vinh Loc Industrial
Địa chỉ 2 : Binh Chanh District
Manufacturer's City: Ho Chi Minh City
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 33GGT99
Mô tả sản phẩm:: MIXED NUTS CANDY (kẹo đủ thứ hạt)
Refusal date: 19-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 880-0072399-4/3/1/
Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP
Bill of Lading: APLU07427191
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: AFLATOXIN

Manufacturer FEI: 3004310004
Tên nhà sản xuất Sonaco
Địa chỉ 1:: Lot D3/1, 1B Street, Vinh Loc Industrial
Địa chỉ 2 : Binh Chanh District
Manufacturer's City: Ho Chi Minh City
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 33GGT99
Mô tả sản phẩm:: MIXED NUTS CANDY
Refusal date: 19-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 880-0072399-4/3/2/
Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP
Bill of Lading: APLU07427191
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: AFLATOXIN

Manufacturer FEI: 3004310004
Tên nhà sản xuất Sonaco
Địa chỉ 1:: Lot D3/1, 1B Street, Vinh Loc Industrial
Địa chỉ 2 : Binh Chanh District
Manufacturer's City: Ho Chi Minh City
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 33GGT99
Mô tả sản phẩm:: MIXED NUTS CANDY
Refusal date: 19-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 880-0072399-4/3/3/
Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP
Bill of Lading: APLU07427191
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: AFLATOXIN

Manufacturer FEI: 3004570446
Tên nhà sản xuất Chinh Dat.,Ltd
Địa chỉ 1:: 157-159-161-163uu Long St.,ward 11,dist.
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Hcmc
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 21TYT14
Mô tả sản phẩm:: PRESERVED TAMARIND (mứt me)
Refusal date: 19-FEB-2009
FDA_District: NYK-DO
Entry/doc/line/sfx: KM6-0040285-3/2/3/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN130000
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JEO01
Mô tả sản phẩm:: FRESH PASTEURIZED CANNED CRABMEAT COLOSSAL PREMIUM
Refusal date: 24-FEB-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: 406-0423503-2/1/1/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129701
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JEO01
Mô tả sản phẩm:: FRESH PASTEURIZED CANNED CRABMEAT JUMBO LUMP
Refusal date: 24-FEB-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: 406-0423503-2/1/2/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129701
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JEO01
Mô tả sản phẩm:: FRESH PASTEURIZED CANNED CRABMEAT JUMBO PREMIUM
Refusal date: 24-FEB-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: 406-0423503-2/1/3/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129701
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JEO01
Mô tả sản phẩm:: FRESH PASTEURIZED CANNED CRABMEAT LUMP PREMIUM
Refusal date: 24-FEB-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: 406-0423503-2/1/4/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129701
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JEO01
Mô tả sản phẩm:: FRESH PASTEURIZED CANNED CRABMEAT SPECIAL PREMIUM
Refusal date: 24-FEB-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: 406-0423503-2/1/5/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129701
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JEO01
Mô tả sản phẩm:: FRESH PASTEURIZED CANNED CRABMEAT CLAW PREMIUM
Refusal date: 24-FEB-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: 406-0423503-2/1/6/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129701
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004947835
Tên nhà sản xuất Hai Dang Co., Ltd
Địa chỉ 1:: 30 Hai Nam St
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Ho Chi Minh City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 21UGT14
Mô tả sản phẩm:: SWEET TAMARIND CANDY
Refusal date: 24-FEB-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 442-0198383-8/1/3/
Carrier: MAERSK SEALAND
Bill of Lading:
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS for Vietnam (tháng 01-2009)
http://www.fda.gov/ora/oasis/1/ora_oasis_c_vn.html (click ngay hàng nầy để vào trang USFDA đọc nguyên văn)

Manufacturer FEI: 3004605049
Tên nhà sản xuất Sagophia Co Ltd
Địa chỉ 1:: 3 Tang Bat Ho St
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 66VAR99
Mô tả sản phẩm:: Antagut Extract Powder
Refusal date: 02-JAN-2009
FDA_District: SEA-DO
Entry/doc/line/sfx: 112-5750493-9/1/1/
Carrier: FEDERAL EXPRESS
Bill of Lading:
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: DIRECTIONS

Manufacturer FEI: 3004276822
Tên nhà sản xuất HUA HEONG FOOD INDUSTRIES VIETNAM CO., LTD
Địa chỉ 1:: D3A-D3B LE MINH XUAN INDUSTRIES ZONE
Địa chỉ 2 : BINH CHANH DIST.
Manufacturer's City: HO CHI MINH
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 21SHT14
Mô tả sản phẩm:: TAMARIND CANDY
Refusal date: 05-JAN-2009
FDA_District: SWI-DO
Entry/doc/line/sfx: KH9-0012242-6/1/26/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOHOU4AZ
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY
FALSE

Manufacturer FEI: 3006456596
Tên nhà sản xuất Spm Company Ltd.
Địa chỉ 1:: Tan Tao Industrial Park
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Hochiminh City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 60LBA05
Mô tả sản phẩm:: AsperDrink
Refusal date: 06-JAN-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 761-0068274-9/2/1/B
Carrier: CHINA AIRLINES
Bill of Lading:
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NOT LISTED

Manufacturer FEI: 3006456596
Tên nhà sản xuất Spm Company Ltd.
Địa chỉ 1:: Tan Tao Industrial Park
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Hochiminh City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 60LBA05
Mô tả sản phẩm:: Various Medicines, Samples per invoice.
Refusal date: 06-JAN-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 761-0068274-9/2/1/C
Carrier: CHINA AIRLINES
Bill of Lading:
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NOT LISTED

Manufacturer FEI: 3004398350
Tên nhà sản xuất An Chau Co., Ltd
Địa chỉ 1:: 40 Ban Co St., Ward 3
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD99
Mô tả sản phẩm:: FROZEN SAND GOBY WHOLE ROUND IQF 100-150
Refusal date: 06-JAN-2009
FDA_District: SAN-DO
Entry/doc/line/sfx: AQZ-0267000-1/2/2/
Carrier: PACIFIC INTERNATIONAL LINES (
Bill of Lading: PABV00052202
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA


Manufacturer FEI: 3004273615
Tên nhà sản xuất INVESTMENT COMMERCE FISHERIES CORPORATION (INCOMFISH)
Địa chỉ 1:: A77/i Road No.7, Vinh Loc Ip.
Địa chỉ 2 : Binh Chanh District
Manufacturer's City: Hochiminh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGT05
Mô tả sản phẩm:: FROZEN,RAW,P&D, TAIL ON, VANNAMEI SHRIMP,SIZE 51-60
Refusal date: 06-JAN-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 906-0828975-8/1/1/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490052927
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES


Manufacturer FEI: 3004273615
Tên nhà sản xuất INVESTMENT COMMERCE FISHERIES CORPORATION (INCOMFISH)
Địa chỉ 1:: A77/i Road No.7, Vinh Loc Ip.
Địa chỉ 2 : Binh Chanh District
Manufacturer's City: Hochiminh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGT05
Mô tả sản phẩm:: FROZEN,RAW,P&D, TAIL ON, VANNAMEI SHRIMP, SIZE 61-70
Refusal date: 06-JAN-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 906-0828975-8/2/1/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490052927
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES


Manufacturer FEI: 3004273615
Tên nhà sản xuất INVESTMENT COMMERCE FISHERIES CORPORATION (INCOMFISH)
Địa chỉ 1:: A77/i Road No.7, Vinh Loc Ip.
Địa chỉ 2 : Binh Chanh District
Manufacturer's City: Hochiminh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGT05
Mô tả sản phẩm:: FROZEN,RAW,P&D, TAIL ON, VANNAMEI SHRIMP, SIZE 71-90
Refusal date: 06-JAN-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 906-0828975-8/3/1/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490052927
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES
Manufacturer FEI: 3004273615
Tên nhà sản xuất INVESTMENT COMMERCE FISHERIES CORPORATION (INCOMFISH)
Địa chỉ 1:: A77/i Road No.7, Vinh Loc Ip.
Địa chỉ 2 : Binh Chanh District
Manufacturer's City: Hochiminh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGT05
Mô tả sản phẩm:: FROZEN,RAW,P&D, TAIL ON, VANNAMEI SHRIMP, SIZE 91-110
Refusal date: 06-JAN-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 906-0828975-8/4/1/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490052927
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JEO01
Mô tả sản phẩm:: FRESH PASTEURIZED CANNED CRABMEAT COLOSSAL PREMIUM
Refusal date: 07-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: 406-0423503-2/1/1/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129701
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JEO01
Mô tả sản phẩm:: FRESH PASTEURIZED CANNED CRABMEAT JUMBO LUMP
Refusal date: 07-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: 406-0423503-2/1/2/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129701
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JEO01
Mô tả sản phẩm:: FRESH PASTEURIZED CANNED CRABMEAT JUMBO PREMIUM
Refusal date: 07-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: 406-0423503-2/1/3/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129701
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JEO01
Mô tả sản phẩm:: FRESH PASTEURIZED CANNED CRABMEAT LUMP PREMIUM
Refusal date: 07-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: 406-0423503-2/1/4/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129701
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JEO01
Mô tả sản phẩm:: FRESH PASTEURIZED CANNED CRABMEAT SPECIAL PREMIUM
Refusal date: 07-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: 406-0423503-2/1/5/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129701
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JEO01
Mô tả sản phẩm:: FRESH PASTEURIZED CANNED CRABMEAT CLAW PREMIUM
Refusal date: 07-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: 406-0423503-2/1/6/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129701
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3005507835
Tên nhà sản xuất Vien Thang Pte Co., Ltd.
Địa chỉ 1:: 8 Tong Van Tran St., District 11
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD99
Mô tả sản phẩm:: EGG GOBY FISH WILD CAUGHT
Refusal date: 07-JAN-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: AQZ-0267929-1/1/3/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOLAX4AY
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3005507835
Tên nhà sản xuất Vien Thang Pte Co., Ltd.
Địa chỉ 1:: 8 Tong Van Tran St., District 11
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD99
Mô tả sản phẩm:: KEO FISH
Refusal date: 07-JAN-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: AQZ-0267929-1/1/5/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOLAX4AY
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3005507835
Tên nhà sản xuất Vien Thang Pte Co., Ltd.
Địa chỉ 1:: 8 Tong Van Tran St., District 11
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16EGN02
Mô tả sản phẩm:: COOKED COMMON CLAM MEAT WILD CAUGHT
Refusal date: 07-JAN-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: AQZ-0267929-1/6/1/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOLAX4AY
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3007187729
Tên nhà sản xuất Gear Up Investments Limited
Địa chỉ 1:: 30/4 St. No. 1007/17
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Vung Tau City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JHO01
Mô tả sản phẩm:: CRABMEAT
Refusal date: 08-JAN-2009
FDA_District: BLT-DO
Entry/doc/line/sfx: G20-0028571-7/7/1/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 235800246689
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3006849489
Tên nhà sản xuất Binh Dong Fisherires Joint Stock Co
Địa chỉ 1:: 49 Ben Binh Dong St
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Hochiminh
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16MGD07
Mô tả sản phẩm:: FROZEN CUTTLEFISH FILLET
Refusal date: 12-JAN-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: EML-0106627-7/1/1/
Carrier: WAN HAI LINES LTD
Bill of Lading: LU0398037444
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: HISTAMINE

Manufacturer FEI: 3007305404
Tên nhà sản xuất Vu Dang Cuong
Địa chỉ 1:: 47a/104 Tran Van Dang Str
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Hochiminh
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 09YYH99
Mô tả sản phẩm:: POWDERED (DRIED) MILK
Refusal date: 13-JAN-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: BKC-0126486-1/9/1/
Carrier: PACIFIC INTERNATIONAL LINES (
Bill of Lading: 00054833
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NO ENGLISH

Manufacturer FEI: 3006635166
Tên nhà sản xuất Hoang Hai Co., Ltd.
Địa chỉ 1:: 298 2/4 Street
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Nha Trang City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGT42
Mô tả sản phẩm:: IQF RAW SWORDFISH STEAKS, IVP BONELESS, SKINLESS, BULK PACK
Refusal date: 13-JAN-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 082-0306068-9/1/1/
Carrier: WAN HAI LINES LTD
Bill of Lading: LC0398040466
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: POISONOUS

Manufacturer FEI: 3006635166
Tên nhà sản xuất Hoang Hai Co., Ltd.
Địa chỉ 1:: 298 2/4 Street
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Nha Trang City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGT42
Mô tả sản phẩm:: IQF RAW SWORDFISH CENTER CUT LOINS, IVP BULK 1X30 LB/CTN
Refusal date: 13-JAN-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 082-0306068-9/2/1/
Carrier: WAN HAI LINES LTD
Bill of Lading: LC0398040466
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: POISONOUS

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGO01
Mô tả sản phẩm:: REFRIGERATED CANNED PASTEURIZED CRAB MEAT (IMPERIAL JUMBO LU
Refusal date: 14-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: AMG-0072727-5/1/1/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129316
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGO01
Mô tả sản phẩm:: REFRIGERATED CANNED PASTEURIZED CRAB MEAT (JUMBO LUMP)
Refusal date: 14-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: AMG-0072727-5/1/2/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129316
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGO01
Mô tả sản phẩm:: REFRIGERATED CANNED PASTEURIZED CRAB MEAT (SUPER LUMP)
Refusal date: 14-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: AMG-0072727-5/1/3/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129316
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGO01
Mô tả sản phẩm:: REFRIGERATED CANNED PASTEURIZED CRAB MEAT (REGULAR LUMP)
Refusal date: 14-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: AMG-0072727-5/1/4/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129316
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGO01
Mô tả sản phẩm:: REFRIGERATED CANNED PASTEURIZED CRAB MEAT (SPECIAL)
Refusal date: 14-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: AMG-0072727-5/1/5/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129316
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGO01
Mô tả sản phẩm:: REFRIGERATED CANNED PASTEURIZED CRAB MEAT (CLAW MEAT)
Refusal date: 14-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: AMG-0072727-5/1/6/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129316
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGO01
Mô tả sản phẩm:: REFRIGERATED POUCHED PASTEURIZED CRAB MEAT (LUMP MEAT)
Refusal date: 14-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: AMG-0072727-5/1/7/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129316
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGO01
Mô tả sản phẩm:: REFRIGERATED POUCHED PASTEURIZED CRAB MEAT (SPECIAL)
Refusal date: 14-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: AMG-0072727-5/1/8/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129316
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 1000261519
Tên nhà sản xuất Nha Trang Sea Product Co.
Địa chỉ 1:: 58 B Hai Thang Tu St
Địa chỉ 2 : Vinh Hai Nha Trang
Manufacturer's City: Hochiminh City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16XGT21
Mô tả sản phẩm:: FRESH FROZEN WHITE SHRIMP PD TAIL-ON ROUND CUT
Refusal date: 14-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: 032-0378656-5/1/1/
Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP
Bill of Lading: APLU07426567
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES

Manufacturer FEI: 3004570446
Tên nhà sản xuất Chinh Dat.,Ltd
Địa chỉ 1:: 157-159-161-163uu Long St.,ward 11,dist.
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Hcmc
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 04AGT02
Mô tả sản phẩm:: SPIRALLI MACARONI
Refusal date: 15-JAN-2009
FDA_District: NYK-DO
Entry/doc/line/sfx: KM6-0039448-0/2/3/
Carrier: ORIENT OVERSEAS CONTAINER LIN
Bill of Lading: LU3034846171
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NUTRIT LBL

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGO01
Mô tả sản phẩm:: REFRIGERATED CANNED PASTEURIZED CRAB MEAT (IMPERIAL JUMBO LU
Refusal date: 21-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: AMG-0073391-9/1/1/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOMIA4AX
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGO01
Mô tả sản phẩm:: REFRIGERATED CANNED PASTEURIZED CRAB MEAT (JUMBO LUMP)
Refusal date: 21-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: AMG-0073391-9/1/2/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOMIA4AX
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGO01
Mô tả sản phẩm:: REFRIGERATED CANNED PASTEURIZED CRAB MEAT (SUPER LUMP)
Refusal date: 21-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: AMG-0073391-9/1/3/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOMIA4AX
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGO01
Mô tả sản phẩm:: REFRIGERATED CANNED PASTEURIZED CRAB MEAT (REGULAR LUMP)
Refusal date: 21-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: AMG-0073391-9/1/4/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOMIA4AX
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGO01
Mô tả sản phẩm:: REFRIGERATED CANNED PASTEURIZED CRAB MEAT (SPECIAL)
Refusal date: 21-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: AMG-0073391-9/1/5/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOMIA4AX
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGO01
Mô tả sản phẩm:: REFRIGERATED CANNED PASTEURIZED CRAB MEAT (CLAW MEAT)
Refusal date: 21-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: AMG-0073391-9/1/6/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOMIA4AX
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGO01
Mô tả sản phẩm:: REFRIGERATED POUCHED PASTEURIZED CRAB MEAT (LUMP MEAT)
Refusal date: 21-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: AMG-0073391-9/1/7/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOMIA4AX
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508
Tên nhà sản xuất VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION
Địa chỉ 1:: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park
Địa chỉ 2 : Binh Chanh Dist.,
Manufacturer's City: Ho Chi Minh
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16JGO01
Mô tả sản phẩm:: REFRIGERATED POUCHED PASTEURIZED CRAB MEAT (SPECIAL)
Refusal date: 21-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: AMG-0073391-9/1/8/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOMIA4AX
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: CHLORAMP

Manufacturer FEI: 2000032335
Tên nhà sản xuất KIEN LONG COMPANY
Địa chỉ 1:: 1081A Lam Quang Ky, Ward An Hoa
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Rach Gia
Manufacturer Province/state: VN-47
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD59
Mô tả sản phẩm:: FROZEN YELLOWTIAL SCAD
Refusal date: 22-JAN-2009
FDA_District: SAN-DO
Entry/doc/line/sfx: NN6-0002175-6/2/9/
Carrier: PACIFIC INTERNATIONAL LINES (
Bill of Lading: PABV00054834
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 2000032335
Tên nhà sản xuất KIEN LONG COMPANY
Địa chỉ 1:: 1081A Lam Quang Ky, Ward An Hoa
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Rach Gia
Manufacturer Province/state: VN-47
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD59
Mô tả sản phẩm:: FROZEN YELLOW TAIL SCAD
Refusal date: 22-JAN-2009
FDA_District: SAN-DO
Entry/doc/line/sfx: NN6-0002175-6/2/10/
Carrier: PACIFIC INTERNATIONAL LINES (
Bill of Lading: PABV00054834
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 2000032335
Tên nhà sản xuất KIEN LONG COMPANY
Địa chỉ 1:: 1081A Lam Quang Ky, Ward An Hoa
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Rach Gia
Manufacturer Province/state: VN-47
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16MGD14
Mô tả sản phẩm:: FROZEN BOILED APPLE SNAIL MEAT
Refusal date: 23-JAN-2009
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: BDD-0774630-4/3/1/
Carrier: WAN HAI LINES LTD
Bill of Lading: LC0398044641
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3007143391
Tên nhà sản xuất Nguyen Hung Co.,Ltd.
Địa chỉ 1:: 63/38 Cong Quynh St., Nguyen Cu Trinh
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Hochiminh City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 21TGH14
Mô tả sản phẩm:: FROZEN SALTED TAMARIND
Refusal date: 23-JAN-2009
FDA_District: SAN-DO
Entry/doc/line/sfx: DZ1-0383599-4/4/1/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490053622
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3006624032
Tên nhà sản xuất Vkl Vietnam Ltd
Địa chỉ 1:: 21 Dan Chu Vsip 2 Ben Cat
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Binh Duang
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 28BAE54
Mô tả sản phẩm:: MILLED BLACK PEPPER
Refusal date: 26-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: D79-0015756-2/1/1/
Carrier: MAERSK SEALAND
Bill of Lading: MAEU80089539
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA
FILTHY

Manufacturer FEI: 3006624032
Tên nhà sản xuất Vkl Vietnam Ltd
Địa chỉ 1:: 21 Dan Chu Vsip 2 Ben Cat
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Binh Duang
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 28BAE54
Mô tả sản phẩm:: MILLED BLACK PEPPER
Refusal date: 26-JAN-2009
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: D79-0015756-2/1/2/
Carrier: MAERSK SEALAND
Bill of Lading: MAEU80089539
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA
FILTHY

Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS for Vietnam (tháng 12-2008)
http://www.fda.gov/ora/oasis/12/ora_oasis_c_vn.html (click ngay hàng nầy để vào trang USFDA đọc nguyên văn)
Manufacturer FEI: 3002683683
Tên nhà sản xuất Vina Hung
Địa chỉ 1:: 133/9B Hoa Binh Street
Địa chỉ 2 : Hiep Tan Ward, Tan Phu District
Manufacturer's City: Ho Chi Minh City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 03HGT99
Mô tả sản phẩm:: PLAIT BISCUIT
Refusal date: 01-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 880-0070467-1/1/4/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490051870
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: UNSAFE COL

Manufacturer FEI: 3004284656
Tên nhà sản xuất MY THANH CO.,LTD.
Địa chỉ 1:: B1/16a 1 Highway, 2 Hamlets
Địa chỉ 2 : Tan Kien Village, Binh Chanh Dist
Manufacturer's City: Ho Chih Minh City
Manufacturer Province/state: Vn-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 28AGD08
Mô tả sản phẩm:: FROZEN CHILI
Refusal date: 01-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 880-0070945-6/9/1/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490052283
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: PESTICIDES
(Giải thích chữ nầy: Charge: The article is subject to refusal of admission
pursuant to section 801(a)(3) in that it appears to be
adulterated because it contains a pesticide chemical, which
is in violation of section 402(a)(2)(B). )

Manufacturer FEI: 3006594025
Tên nhà sản xuất Chinh Dat Trading Co Ltd
Địa chỉ 1:: 127 Cach Mang Thang Tam Street
Địa chỉ 2 : Ward 5, District 3
Manufacturer's City: Ho Chi Minh City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 04CGT07
Mô tả sản phẩm:: VEGETARIAN INSTANT NOODLE
Refusal date: 02-DEC-2008
FDA_District: NYK-DO
Entry/doc/line/sfx: KM6-0039448-0/8/1/
Carrier: ORIENT OVERSEAS CONTAINER LIN
Bill of Lading: LU3034846171
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA
(Giải thích chữ nầy: Charge: The article appears to contain Salmonella, a
poisonous and deleterious substance which may render it
injurious to health.)

Manufacturer FEI: 3005233453
Tên nhà sản xuất Tra Kha Seafood Processing Factory (WORKSHOP I)
Địa chỉ 1:: Ward8, National Road 1
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Bac Lieu Town
Manufacturer Province/state: Bac Lieu Province
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16XFT21
Mô tả sản phẩm:: FROZEN RAW SHRIMP
Refusal date: 03-DEC-2008
FDA_District: NWE-DO
Entry/doc/line/sfx: EF1-0043580-1/1/1/
Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP
Bill of Lading:
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 2000006865
Tên nhà sản xuất East Sea Seafoods Joint Venture Company
Địa chỉ 1:: No. 16 Lot ES Xeo Trom Dong Thinh 6
Địa chỉ 2 : My Phuoc Ward Long Xuyen City
Manufacturer's City: An Giang
Manufacturer Province/state: VN-44
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16XGD43
Mô tả sản phẩm:: PANGASIUS HYPOTHALMUS FILLET, FROZEN
Refusal date: 04-DEC-2008
FDA_District: SEA-DO
Entry/doc/line/sfx: CEQ-0000295-4/1/1/
Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP
Bill of Lading: APLU07426501
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: OFF ODOR

Manufacturer FEI: 3004919200
Tên nhà sản xuất HOANG HAI CO.,LTD
Địa chỉ 1:: 20,9AStreet, Binh Tan, NhaTrang
Địa chỉ 2 : 20, 9A Street, Binh Tan, Nha Trang
Manufacturer's City: Nhatrang
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AVD45
Mô tả sản phẩm:: FROZEN YELLOWFIN TUNA
Refusal date: 08-DEC-2008
FDA_District: BLT-DO
Entry/doc/line/sfx: HTD-3211861-6/1/1/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 235800138169
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3004919200
Tên nhà sản xuất HOANG HAI CO.,LTD
Địa chỉ 1:: 20,9AStreet, Binh Tan, NhaTrang
Địa chỉ 2 : 20, 9A Street, Binh Tan, Nha Trang
Manufacturer's City: Nhatrang
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AVD45
Mô tả sản phẩm:: FROZEN YELLOWFIN TUNA
Refusal date: 08-DEC-2008
FDA_District: BLT-DO
Entry/doc/line/sfx: HTD-3211861-6/1/2/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 235800138169
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3004919200
Tên nhà sản xuất HOANG HAI CO.,LTD
Địa chỉ 1:: 20,9AStreet, Binh Tan, NhaTrang
Địa chỉ 2 : 20, 9A Street, Binh Tan, Nha Trang
Manufacturer's City: Nhatrang
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AVD45
Mô tả sản phẩm:: FROZEN YELLOWFIN TUNA
Refusal date: 08-DEC-2008
FDA_District: BLT-DO
Entry/doc/line/sfx: HTD-3211861-6/1/3/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 235800138169
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3004919200
Tên nhà sản xuất HOANG HAI CO.,LTD
Địa chỉ 1:: 20,9AStreet, Binh Tan, NhaTrang
Địa chỉ 2 : 20, 9A Street, Binh Tan, Nha Trang
Manufacturer's City: Nhatrang
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AVD45
Mô tả sản phẩm:: FROZEN YELLOWFIN TUNA
Refusal date: 08-DEC-2008
FDA_District: BLT-DO
Entry/doc/line/sfx: HTD-3211861-6/1/4/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 235800138169
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3004919200
Tên nhà sản xuất HOANG HAI CO.,LTD
Địa chỉ 1:: 20,9AStreet, Binh Tan, NhaTrang
Địa chỉ 2 : 20, 9A Street, Binh Tan, Nha Trang
Manufacturer's City: Nhatrang
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AVD45
Mô tả sản phẩm:: FROZEN YELLOWFIN TUNA
Refusal date: 08-DEC-2008
FDA_District: BLT-DO
Entry/doc/line/sfx: HTD-3211861-6/1/5/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 235800138169
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3004295880
Tên nhà sản xuất ALPHASEA CO., LTD
Địa chỉ 1:: Lot 7 ,
Địa chỉ 2 : Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Zone
Manufacturer's City: QUANG NAM
Manufacturer Province/state: VN-27
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD51
Mô tả sản phẩm:: FROZEN MAHI MAHI FILLETS
Refusal date: 08-DEC-2008
FDA_District: NWE-DO
Entry/doc/line/sfx: 530-0086567-4/1/1/
Carrier: CHINA OCEAN SHIPPING COMPANY
Bill of Lading: SU6010654190
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3004570446
Tên nhà sản xuất Chinh Dat.,Ltd
Địa chỉ 1:: 157-159-161-163uu Long St.,ward 11,dist.
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Hcmc
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 25JGT07
Mô tả sản phẩm:: SALTED RADISH
Refusal date: 08-DEC-2008
FDA_District: NYK-DO
Entry/doc/line/sfx: KM6-0039329-2/6/1/
Carrier: UNITED ARAB SHIPPING CO SAG
Bill of Lading: SUSGNA033691
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3002911662
Tên nhà sản xuất Vinh Hoan Co., LTD
Địa chỉ 1:: National Road 30
Địa chỉ 2 : Ward 11
Manufacturer's City: Cao Lanh Town
Manufacturer Province/state: VN-45
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGT82
Mô tả sản phẩm:: FROZEN SWAI, BASA, PANGASIUS FILLET
Refusal date: 08-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 595-4504547-4/1/1/
Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP
Bill of Lading: APLU07426709
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES

Manufacturer FEI: 3006539574
Tên nhà sản xuất Coastal Fisheries Development Co
Địa chỉ 1:: 177 Dinh Hoang Strdakap Ward Dist
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Hochiminh City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16XGD21
Mô tả sản phẩm:: FRESH WATER SHRIMP (FARM RAISED, IQF) 31-40
Refusal date: 09-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: AQZ-0266630-6/3/1/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 235800260908
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3001757812
Tên nhà sản xuất Lucky Shing Enterprise Co Ltd
Địa chỉ 1:: 579 Quoc Lo 1, An Lac V
Địa chỉ 2 : Binh Chanh District HCMC
Manufacturer's City: Ho Chi Minh City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 03HHN99
Mô tả sản phẩm:: UMBRELLA COOKIES
Refusal date: 09-DEC-2008
FDA_District: SAN-DO
Entry/doc/line/sfx: DZ1-0378631-2/14/1/
Carrier: WAN HAI LINES LTD
Bill of Lading: LC0398032353
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: LIST INGRE
NUTRIT LBL

Manufacturer FEI: 3002970947
Tên nhà sản xuất Binh Tay Food Company
Địa chỉ 1:: 634 Bis Pham Van Chi Str
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Ho Chi Min City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 04CGT07
Mô tả sản phẩm:: VEGETARIAN INSTANT NOODLE
Refusal date: 09-DEC-2008
FDA_District: SAN-DO
Entry/doc/line/sfx: DZ1-0378631-2/17/1/
Carrier: WAN HAI LINES LTD
Bill of Lading: LC0398032353
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: LIST INGRE
NUTRIT LBL

Manufacturer FEI: 2000017893
Tên nhà sản xuất Binh Dinh Fishery Joint-Stock Company
Địa chỉ 1:: No. 2D Tran Hung Dao St.
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Qui Nhon City
Manufacturer Province/state: VN-31
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AVT45
Mô tả sản phẩm:: FRZN YELLOWFIN TUNA STEAKS
Refusal date: 10-DEC-2008
FDA_District: FLA-DO
Entry/doc/line/sfx: 002-8123048-2/1/1/
Carrier: ORIENT OVERSEAS CONTAINER LIN
Bill of Lading: LU3030095270
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3002911662
Tên nhà sản xuất Vinh Hoan Co., LTD
Địa chỉ 1:: National Road 30
Địa chỉ 2 : Ward 11
Manufacturer's City: Cao Lanh Town
Manufacturer Province/state: VN-45
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGT82
Mô tả sản phẩm:: FROZEN SWAI, BASA, PANGASIUS FILLET
Refusal date: 11-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 595-4507888-9/1/1/
Carrier: APL CO PTE LTD-NOL GROUP
Bill of Lading: APLU07427046
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: VETDRUGRES

Manufacturer FEI: 3006635166
Tên nhà sản xuất Hoang Hai Co., Ltd.
Địa chỉ 1:: 298 2/4 Street
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Nha Trang City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AVT45
Mô tả sản phẩm:: FROZEN YELLOWFIN TUNA STEAK, IVP SIZE: 6OZ
Refusal date: 11-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 221-1894999-3/1/1/
Carrier: PACIFIC INTERNATIONAL LINES (
Bill of Lading: PABV00041269
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3006635166
Tên nhà sản xuất Hoang Hai Co., Ltd..
Địa chỉ 1:: 298 2/4 Street
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Nha Trang City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AVT45
Mô tả sản phẩm:: FROZEN YELLOWFIN TUNA STEAK, IVP SIZE: 8OZ
Refusal date: 11-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 221-1894999-3/1/2/
Carrier: PACIFIC INTERNATIONAL LINES (
Bill of Lading: PABV00041269
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3006635166
Tên nhà sản xuất Hoang Hai Co., Ltd.
Địa chỉ 1:: 298 2/4 Street
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Nha Trang City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AVT45
Mô tả sản phẩm:: FROZEN YELLOWFIN TUNA, CUBE IVP
Refusal date: 11-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 221-1894999-3/1/3/
Carrier: PACIFIC INTERNATIONAL LINES (
Bill of Lading: PABV00041269
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3006635166
Tên nhà sản xuất Hoang Hai Co., Ltd.
Địa chỉ 1:: 298 2/4 Street
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Nha Trang City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AVT45
Mô tả sản phẩm:: FROZEN YELLOWFIN TUNA, SAKU IVP
Refusal date: 11-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 221-1894999-3/1/4/
Carrier: PACIFIC INTERNATIONAL LINES (
Bill of Lading: PABV00041269
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3006635166
Tên nhà sản xuất Hoang Hai Co., Ltd.
Địa chỉ 1:: 298 2/4 Street
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Nha Trang City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AVT45
Mô tả sản phẩm:: FROZEN YELLOWFIN TUNA, LOIN IVP SIZE: 4-7 LBS/PC
Refusal date: 11-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 221-1894999-3/1/5/
Carrier: PACIFIC INTERNATIONAL LINES (
Bill of Lading: PABV00041269
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3006635166
Tên nhà sản xuất Hoang Hai Co., Ltd.
Địa chỉ 1:: 298 2/4 Street
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Nha Trang City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AVT45
Mô tả sản phẩm:: FROZEN YELLOWFIN TUNA, LOIN IVP SIZE: 7-12 LBS/PC
Refusal date: 11-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 221-1894999-3/1/6/
Carrier: PACIFIC INTERNATIONAL LINES (
Bill of Lading: PABV00041269
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: FILTHY

Manufacturer FEI: 3004317417
Tên nhà sản xuất Vietnam Food Industries Company
Địa chỉ 1:: 6/1b Trouong Chnh Street
Địa chỉ 2 : Tan Binh District
Manufacturer's City: Hochiminh
Manufacturer Province/state: VN-67
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16WHT20
Mô tả sản phẩm:: SOUR CRAB SOUP INSTANT VERMICELLI (miến ăn liền?)
Refusal date: 14-DEC-2008
FDA_District: SEA-DO
Entry/doc/line/sfx: 224-4217457-3/2/2/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 235800244121
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3004317417
Tên nhà sản xuất Vietnam Food Industries Company
Địa chỉ 1:: 6/1b Trouong Chnh Street
Địa chỉ 2 : Tan Binh District
Manufacturer's City: Hochiminh
Manufacturer Province/state: VN-67
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16WHT20
Mô tả sản phẩm:: SOUR CRAB SOUP INSTANT VERMICELLI
Refusal date: 14-DEC-2008
FDA_District: SEA-DO
Entry/doc/line/sfx: 224-4217457-3/2/3/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 235800244121
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3004317417
Tên nhà sản xuất Vietnam Food Industries Company
Địa chỉ 1:: 6/1b Trouong Chnh Street
Địa chỉ 2 : Tan Binh District
Manufacturer's City: Hochiminh
Manufacturer Province/state: VN-67
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16WHT20
Mô tả sản phẩm:: CRAB INSTANT BEAN THREAD (thịt cua với đậu?)
Refusal date: 14-DEC-2008
FDA_District: SEA-DO
Entry/doc/line/sfx: 224-4217457-3/3/1/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 235800244121
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3004317417
Tên nhà sản xuất Vietnam Food Industries Company
Địa chỉ 1:: 6/1b Trouong Chnh Street
Địa chỉ 2 : Tan Binh District
Manufacturer's City: Hochiminh
Manufacturer Province/state: VN-67
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16WHT20
Mô tả sản phẩm:: CRAB INSTANT BEAN THREAD
Refusal date: 14-DEC-2008
FDA_District: SEA-DO
Entry/doc/line/sfx: 224-4217457-3/3/2/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 235800244121
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3004317417
Tên nhà sản xuất Vietnam Food Industries Company
Địa chỉ 1:: 6/1b Trouong Chnh Street
Địa chỉ 2 : Tan Binh District
Manufacturer's City: Hochiminh
Manufacturer Province/state: VN-67
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16WHT21
Mô tả sản phẩm:: FISH PORRIDGE WITH STEWED FISH SAUCE
Refusal date: 14-DEC-2008
FDA_District: SEA-DO
Entry/doc/line/sfx: 224-4217457-3/5/1/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 235800244121
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3006277249
Tên nhà sản xuất HOA PHAT SEAFOOD - AQUATIC PRODUCTS PROCESSING TRADING SERVI
Địa chỉ 1:: BINH TIEN II HAMLET, DUC HOA HA WARD, DU
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: TAN AN
Manufacturer Province/state: VN-41
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD99
Mô tả sản phẩm:: CLEANED TILAPIA (cá rô tilapia, bán nhiều tại các tiệm food store Mỹ, không riêng chi tại tiệm Việt Nam)
Refusal date: 16-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: GL5-0854165-0/2/1/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOLGB4AW
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3006277249
Tên nhà sản xuất HOA PHAT SEAFOOD - AQUATIC PRODUCTS PROCESSING TRADING SERVI
Địa chỉ 1:: BINH TIEN II HAMLET, DUC HOA HA WARD, DU
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: TAN AN
Manufacturer Province/state: VN-41
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD99
Mô tả sản phẩm:: SAND GOBY FISH (cá bóng cát)
Refusal date: 16-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: GL5-0854165-0/3/1/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOLGB4AW
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3006277249
Tên nhà sản xuất HOA PHAT SEAFOOD - AQUATIC PRODUCTS PROCESSING TRADING SERVI
Địa chỉ 1:: BINH TIEN II HAMLET, DUC HOA HA WARD, DU
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: TAN AN
Manufacturer Province/state: VN-41
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16MGD14
Mô tả sản phẩm:: COOKED SNAIL MEAT (thịt ốc nấu chín)
Refusal date: 16-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: GL5-0854165-0/5/1/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOLGB4AW
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3006277249
Tên nhà sản xuất HOA PHAT SEAFOOD - AQUATIC PRODUCTS PROCESSING TRADING SERVI
Địa chỉ 1:: BINH TIEN II HAMLET, DUC HOA HA WARD, DU
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: TAN AN
Manufacturer Province/state: VN-41
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD99
Mô tả sản phẩm:: ROUND SCAD
Refusal date: 16-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: GL5-0854165-0/6/1/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOLGB4AW
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3006277249
Tên nhà sản xuất HOA PHAT SEAFOOD - AQUATIC PRODUCTS PROCESSING TRADING SERVI
Địa chỉ 1:: BINH TIEN II HAMLET, DUC HOA HA WARD, DU
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: TAN AN
Manufacturer Province/state: VN-41
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD99
Mô tả sản phẩm:: SALTED MUD FISH (chẳng biết cá gì, cá bùn muối hay cá lốc muối?)
Refusal date: 16-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: GL5-0854165-0/8/1/
Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE
Bill of Lading: CHHKHOLGB4AW
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3004267002
Tên nhà sản xuất Phuc Sinh International Co., Ltd.
Địa chỉ 1:: 384-390 Hoang Dieu St., Suite 401
Địa chỉ 2 : Saigon House
Manufacturer's City: Ho Chi Minh City
Manufacturer Province/state: Vn-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 28BFT54
Mô tả sản phẩm:: PEPPER GROUND (hạt tiêu xay)
Refusal date: 17-DEC-2008
FDA_District: NYK-DO
Entry/doc/line/sfx: F57-1448159-8/18/1/
Carrier: LODESTAR LOGISTICS
Bill of Lading: LDEG00073161
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: LACKS N/C

Manufacturer FEI: 3006312987
Tên nhà sản xuất THANH AN CO., LTD.
Địa chỉ 1:: Lot 2, Street # 2,
Địa chỉ 2 : Song Than 1 Industrial Park,
Manufacturer's City: Di An District
Manufacturer Province/state: VN-57
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16EGT02
Mô tả sản phẩm:: FROZEN COOKED CLAMS (sò nghêu nấu chín đông lạnh)
Refusal date: 18-DEC-2008
FDA_District: NYK-DO
Entry/doc/line/sfx: 991-0166005-0/1/1/
Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM
Bill of Lading: CMDUVN129576
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: BACTERIA
NUTRIT LBL

Manufacturer FEI: 3004310004
Tên nhà sản xuất Sonaco
Địa chỉ 1:: Lot D3/1, 1B Street, Vinh Loc Industrial
Địa chỉ 2 : Binh Chanh District
Manufacturer's City: Ho Chi Minh City
Manufacturer Province/state: VN-65
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 02DGT10
Mô tả sản phẩm:: RICE GRAIN ( GLUTINIOUS RICE) PACKED IN PLASTIC BAG (gạo, nếp trong bao plastic)
Refusal date: 29-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: 555-0387452-5/3/1/
Carrier: PACIFIC INTERNATIONAL LINES (
Bill of Lading: PABV00054190
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: UNSAFE COL
YELLOW #5

Manufacturer FEI: 2000032335
Tên nhà sản xuất KIEN LONG COMPANY
Địa chỉ 1:: 1081A Lam Quang Ky, Ward An Hoa
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Rach Gia
Manufacturer Province/state: VN-47
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD79
Mô tả sản phẩm:: FROZEN WHOLE YELLOW TAIL SCAD/120-150
Refusal date: 31-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: BDD-0774436-6/1/5/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490052392
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 2000032335
Tên nhà sản xuất KIEN LONG COMPANY
Địa chỉ 1:: 1081A Lam Quang Ky, Ward An Hoa
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Rach Gia
Manufacturer Province/state: VN-47
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 16AGD79
Mô tả sản phẩm:: FROZEN WHOLE YELLOW TAIL SCAD/150-UP
Refusal date: 31-DEC-2008
FDA_District: LOS-DO
Entry/doc/line/sfx: BDD-0774436-6/1/6/
Carrier: YANG MING MARINE TRANSPORT CO
Bill of Lading: LUW490052392
FDA sample analysis: No
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3002970947
Tên nhà sản xuất Binh Tay Food Company
Địa chỉ 1:: 634 Bis Pham Van Chi Str
Địa chỉ 2 :
Manufacturer's City: Ho Chi Min City
Manufacturer Province/state:
Manufacturer Country: Vietnam
Product code: 04CGT07
Mô tả sản phẩm:: VEGETARIAN INSTANT RICE NOODLE (mì chay ăn liền)
Refusal date: 31-DEC-2008
FDA_District: SAN-DO
Entry/doc/line/sfx: DZ1-0378598-3/2/1/
Carrier: EVERGREEN LINE
Bill of Lading: 235800235377
FDA sample analysis: Yes
FDA record of private lab sample analysis: No
Lý do: SALMONELLA
LIST INGRE
LABELING

No comments:

Post a Comment